Történeti áttekintés
2007. február 28.

A létrehozók új típusú iskola megvalósítását tûzték ki célul. A szándék az, hogy az érettségizett, a felsô-oktatásban valamilyen ok miatt tovább nem tanuló fiatalok számára kitörési lehetôséget, nagyobb esélyt adjon. A külföldi gyakorlatok jó referenciát jelentenek a belföldi és külföldi elhelyezkedésnél.

A szakközépiskola 2016. augusztus 31-én megszűnt.

Az Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája 1994-ben alakult.

A létrehozók több évtizedes iskolavezetési, iskolaszervezési tapasztalatuk birtokában új típusú iskola megvalósítását tûzték ki célul. A szándék az volt – ma is aktuális –, hogy az érettségizett, a felsô-oktatásban valamilyen ok miatt tovább nem tanuló fiatalok számára kitörési lehetôséget, nagyobb esélyt adjon további életük alakításához. Az intézmény által kitûzött célok realitása minden évben igazolódik. Végzettjeink nem lesznek munka-nélküliek, nagy számban folytatják tanulmányaikat felsôoktatásban, mások munkát vállalnak belföldön vagy külföldön. A külföldi gyakorlatok jó referenciát jelentenek a belföldi és külföldi elhelyezkedésnél.

Az oktatási-nevelési program súlyponti területeit a szakmai képzés mellett olyan oktatási területek, illetve tevékenységformák alkotják, amelyek az esélyadás szempontjából a legfontosabbak.

Sajnos a fenntartóknak az intézményt az állam hathatós "támogatása" miatt 2016. augusztus 31-én meg kellett szüntetniük.

Utolsó frissítés ( 2017. január 13. )